علوم آزمایشگاهی مرند

آشنايي با وسايل و ابزار كار آزمايشگاه ميكروب شناسي

هدف: آشنايي با وسايل و ابزار كار آزمايشگاه ميكروب شناسي

پتري ديش(Plate)

ظروفي هستند دو جداره ، كه در جدار كوچك محيط كشت باكتري ريخته ميشود و از جدار بزرگ به عنوان درب پليت استفاده ميشود. پليت ها ممكن است پلاستيكي ( يكبار مصرف ) و يا شيشه اي (با مصرف مجدد ) ساخته شوند . محيط در پليت ها به صورت جامد تهيه ميشوند كه داراي سطح كشت ميكروبي وسيع مي باشند.

پليت ها محلي براي رشد ميكروارگانيسم در كشت هاي ساخته شده ، مي باشند كه پس از كشت به صورت وارونه انكوبه ميشوند . اين عمل از جمع شدن آب در محيط كشت و پخش شدن كلني ها پيشگيري ميكند.

سوآب(Swab)

وسيله اي چوبي كه در يك سر داراي پنبه جهت نمونه برداري مي باشد . بيشتر در آزمايشگاه تشخيص پزشكي جهت نمونه برداري از نمونه هاي زخم ، ترشح و ... كاربرد دارد . سو آب ها قبل از نمونه برداري بايد استريل شوند.

فيلدو پلاتين(Wire loop)  

وسيله ايست كه از يك ميله به طول 4 سانتي متر ساخته شده است و داراي سر و دسته مي باشد . جنس سر آن از پلاتين يل كروم است . اگر چنانچه سر آن به صورت حلقه باشد به آن فيلدو پلاتين حلقوي (Loop ) گفته ميشود كه از اين وسيله براي كشت دادن باكتري ها در محيط هاي مختلف و يا براي انتقال مقداري از كلني باكتري از يك محيط كشت به محيط كشت ديگر استفاده مي شود . اگر سر فيلدو پلاتين نوك تيز باشد به آن فيلدو پلاتين سيخي (Once ) گفته ميشود كه از آن براي انتقال دادن باكتري ها و همچنين كشت دادن باكتري هادر محيط كشت هاي لوله اي استفاده ميشود .

در آزمايشگاه سر فيلدو پلاتين را پيش از كشت ، روي شعله استريل و در محيط بدون نمونه سرد ميكنند سپس نمونه برداري و كشت باكتري را انجام مي دهند.

اسلايد(Slide)

در كارهاي ميكروب شناسي لام هاي مختلفي مورد استفاده قرار ميگيرد . ساده ترين نوع لام از جنس شيشه و صاف است ،كه جهت رنگ آميزي باكتري ها استفاده ميشود . نوع ديگري از لام وجود دارد كه داراي يه قسمت گود است و به آن لام گوده دار ميگويند كه براي ديدن باكتري هاي زنده به كار مي رود .

لام ديگري به نام لام شمارش وجود دارد كه در قسمت وسط داراي مربعي است به ضلع يك ميلي متر با تقسيمات 12 تايي به عمق يك ميلي متر ، اين لام براي شمارش باكتري و گلبول هاي سفيد و قرمز خون و يا شمارش ميكروارگانيسم هاي كوچك در حجم مشخصي مورد استفاده قرار مي گيرد و به نام لام نئوبار موجود است .

لوله هاي كشت(Culture tubes)

انواعي از لوله هاي آزمايش در آزمايشگاه ميكروب شناسي مورد استفاده قرار ميگيرد . يكي از آنها لوله آزمايش معمولي است كه زيلد مورد استفاده قرار مي گيرد ، اين لوله ها براي رشد و تكثير ميكروارگانيسم ها در محيط كشت مصنوعي ( جامد يا مايع ) بكار مي رود . دهانه اين لوله ها را با پنبه مي بندند . دهانه بعضي از لوله ها به جاي پنبه ممكن است با فلز زنگ نزن مسدود نمايند . اين لوله ها را كه دهانه آنها بهتر بسته ميشود لوله آزمايش مورتون (Morton) گويند . براي بعضي لوله ها آزمايش ، به نام هاي در پيچي در هاي لاستيكي و پلاستيكي استفاده مي شود .

پيپت(Pipette)

يكي از وسايل شيشه اي مفيد در ميكروب شناسي كاربردي پيپت است كه براي انتقال مقدار معيني مايع از محيطي به محيط ديگر به كار مي رود . مايع براي جلوگيري از آلودگي به وسيله پيپت منتقل ميشود. پيپت لوله شيشه اي مدرجي است كه نوك باريكي دارد . در طرف ديگر قسمت دهاني است كه با مكيدن از آن ، مايع به داخل پيپت كشيده مي شود. با كنترل پيپت توسط انگشت نشانه ميتوان مقدار لازم از محلول مورد نظر را برداشت.

انكوباتور(Incubator)

دستگاهي است كه درجه حرارت مناسب رشد ، تكثير و تشكيل كلني را فراهم ميكند و درجه حرارت ثابتي را كنترل ميكند و چون اكثر باكتري ها پاتوژن هستند معمولا روي درجه حرارتي تقريبا برابر دماي بدن انسان 37 درجه سانتي گراد تنظيم ميشود.

بن ماري يا حمام آب گرم(Water bath)

يك وسيله نيمه پر شده از آب مقطر است. زماني كه نياز به حرارت غير مستقيم باشد ، از اين دستگاه استفاده ميشود كه روي درجه حرارت هاي گوناگون براي هدف هاي مورد نظر تنظيم ميشود .

سانتريفوژ(Centrifuge)

اين دستگاه طبق قانون گريز از مركز كار ميكند كه براي جدا كردن دو محلول يا دو فاز از آن استفاده مي شود. مثل سرم و پلاسماي خون

اتوكلاو(Autoclave)

در اين دستگاه از حرارت بخار با فشار استفاده ميشود. حرارت دستگاه را به 121 درجه سانتي گراد رسانيده و در فشار 15 پوند بر اينچ مربع ، وسايل را در ظرف 15 دقيقه استريل مي نمايند . اين وسيله براي استريل كردن محيط هاي كشت ، وسايل عمل جراحي ، حوله ها و البسه بيماران استفاده مي شود.

فور(Oven)

با تنظيم حرارت خشك 170 درجه سانتي گراد در اين دستگاه ، پس از 2 ساعت وسايل استريل ميشود . فور براي استريل كردن پليت هاي شيشه اي ، پيپت ها ، لوله هاي آزمايش ، لوازم دندانپزشكي كاربرد دارد.

ديسك هاي آنتي بيوتيك(Antibiotic disk)

ديسك هاي كاغذي حاوي دارو مي باشد كه براي تعيين ميزان حساسيت باكتري به انواع آنتي بيوتيك ها استفاده مي شود.

صافي(Filter)

صافي ها براي استريل برخي از مايعات كه ممكن است در اثر حرارت تغيير شكل يابند كاربرد دارد. مثل ويتامين ها

جاربیهوازی

محفظه ای شیشه ای که برای ایجاد محیط مناسب برای رشد باکتریها بیهوازی به کار می رود.

دستگاه کلنی شمار

دستگاه الکتریکی برای شمارش باکتریهای موجود در محیط کشت.

+ نوشته شده در  شنبه دوم بهمن ۱۳۸۹ساعت 14:18  توسط مدیر(مرتضی حسنی)  |