علوم آزمایشگاهی مرند

 

بیلی روبین

بیلی روبین در اثر شکسته شدن گلبول های قرمز بوجود می آید و محصول نهایی همولیز می باشد. بیلی روبین در سیستم رتیکولوآندوتلیال(شامل کبد، طحال، مغز استخوان) ساخته می شود و توسط کبد برداشت شده و در صفرا ترشح می شود و ایجاد رنگ صفرا به علت وجود مولکول های بیلی روبن می باشد. معمولأ مقدار کمی بیلی روبین در سرم یا خون افراد وجود دارد افزایش بیلی روبین معمولأ در اثر افزایش تخریب گلبول های قرمز و یا عدم توانایی کبد در ترشح مقدار طبیعی بیلی روبین می باشد.

واژه یرقان(ایکتر) یا زردی به معنی زرد شدن پوست سفیدی، چشم و مخاط ها می باشد که این امر در اثر افزایش مقدار بیلی روبین در سرم افراد می باشد.

بیلی روبینی که در آزمایشگاه اندازه گیری می شود دو نوع است:

1- بیلی روبین Total که شامل بیلی روبین Direct و بیلی روبین In Direct می باشد.

2- بیلی روبین Direct یا مستقیم که در آزمایشگاه ها اندازه گیری می شود.

بنابراین در آزمایشگاه فقط بیلی روبین Total و Direct اندازه گیری می شود.

همانطور که گفته شد در بدن انسان دو نوع بیلی روبین D و ID وجود دارد. بیلی روبین ID یا غیرکونژوگه بیلی روبینی است که به پروتئین متصل می باشد و این نوع بیلی روبین در اثر افزایش تخریب گلبول های قرمز یا همولیز ایجاد می شود.

بیلی روبین D یا کونژوگه بیلی روبینی است که تا قبل از رسیدن به کبد آزاد می شود و در کبد به کمک آنزیم گلوکورونیل ترانسفراز به حالت کونژوگه درآمده و وارد صفرا می شود. این نوع بیلی روبین در اثر عدم توانایی کبد تشکیل می شود. بیلی روبینی که در بدن وارد می شود کونژوگه شده یعنی با یک مولکول قند ترکیب می شود و به  حالت محلول در آب از طریق صفرا دفع می شود. این نوع بیلی روبین از طریق روده جذب می شود در نتیجه به مولکولی بنام اوروبیلینوژن تبدیل می شود. تقریبا 20 درصد اوروبیلینوژن باز جذب شده و وارد چرخه  کبدی می شود سپس باعث زرد شدن رنگ ادرار می شود و این فرآیند از نوع کونژوگه می باشد.

یرقان بارزترین و نخستین نشانه انواع گوناگونی از بیماری های کبدی و مجاری صفراوی می باشد. نوزادانی که تازه به  دنیا می آیند اکثرأ زرد می باشند که در آن ها بیلی روبین از نوع غیر مستقیم می باشد.

تقریبا 7 درصد افراد جامعه بیماری بنام سندرم ژیلبرت(اختلال در کونژوگه کردن بیلی روبین در کبد) دارند که این بیماری در دهه دوم و سوم زندگی بیشتر در جنس مذکر دیده می شود و علت اصلی آن افزایش تولید بیلی روبین و کاهش برداشت آن می باشد. این سندرم با افزایش بیلی روبین غیر مستقیم که معمولأ در اثر گرسنگی بیشتر می گردد تشخیص داده می شود.

بیلی روبین Direct در موارد زیر افزایش می یابد:

آسیب سلول های کبدی، انسداد مجاری صفراوی و کلستاز.

بیلی روبین In Direct در موارد زیر افزایش می یابد:

سندرم ژیلبرت، بیماری های همولیتیک، کمبود ویتامین  B12و اسید فولیک، هیپر بیلی روبینی موقت نوزادان.

روش کار بیلی روبین Direct

ابتدا دو عدد لوله آزمایش را بنام های بلانک معرف و تست نامگذاری کرده سپس μι200 معرف بیلی روبین شماره 1 را درون هر دو لوله می ریزیم.  μι20 معرف بیلی روبین شماره 2 را به لوله تست و cc2 سرم فیزیولوژی و  μι200 سرم بیمار را به هر دو لوله اضافه می کنیم. سپس به مدت 5  دقیقه در حرارت اتاق قرار می دهیم و با طول موج nm546=λ آن را بررسی می کنیم.

حد نرمال بیلی روبین  Direct بین  mg/dl4/0 ـ 0 می باشد.

روش کار بیلی روبین Total

طبق آزمایش قبل ابتدا دو عدد لوله آزمایش را بنام های بلانک معرف و تست نامگذاری کرده سپس  μι200 معرف بیلی روبین شماره 1 را درون هر دو لوله ریخته سپس  μι20 معرف بیلی روبین شماره 2 را به لوله تست اضافه کرده سپس معرف تثبیت کننده یا معرف بیلی روبین شماره 3 را درون هر دو لوله می ریزیم و μι200 سرم بیمار را به هر دو لوله اضافه می کنیم و به مدت 10 دقیقه در حرارت اتاق قرار می دهیم و در نهایت cc1 معرف بیلی روبین شماره 4 را به آنها اضافه کرده و 5 دقیقه در حرارت اتاق می دهیم. و جذب نوری آنها را  در طول موج nm578=λ گزارش می کنیم.

حد نرمال بیلی روبین Total  بین mg/dl 2/1ـ0 می باشد.

 T = ODT × 11

D = ODD × 14

 

+ نوشته شده در  جمعه پانزدهم مهر ۱۳۹۰ساعت 0:9  توسط مدیر(مرتضی حسنی)  |